موبایل

همیشه وقتی بقیه موبایل دستشون می گیرن اصلا نمی دونی گوش به حرفات می دن یا نه....

ایا از دست این موضوع ناراحت هستید

باید هم باشید

خونشون اتیش بگیره نمی فهمن....

                        اه اه اه اه اه اه اه اه اه

منبع : *سرگرمی های من* |موبایل
برچسب ها :